22,00  Zawiera VAT

3 w magazynie

Węgiel aktywny to inaczej węgiel leczniczy lub węgiel aktywowany.

Nazwa substancji : WĘGIEL AKTYWNY

Wzór chemiczny : C

Synonimy : brak

Masa molowa : 12,01 g/mol

Numer CAS : 7440-44-0

Numer WE : 231-153-3

Waga 250 g

Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe

Kolor: czarny

Zapach: bez zapachu

pH: około 6 (50 g/l H2O jako zawiesina, 20ºC)

Temperatura topnienia: brak danych, sublimacja około 3700ºC

Temperatura wrzenia: nie dotyczy

Temperatura samozapłonu: brak danych

Temperatura zapłonu: brak danych

Granice wybuchowości: brak danych

Ciśnienie pary: brak danych

Gęstość: około 2 g/cm3

Ciężar nasypowy: około 400 kg/m3

Rozpuszczalność: w wodzie: nierozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych. Węgiel aktywny jest to substancja, która w głównej mierze składa się z węgla pierwiastkowego. Jego cechą jest przede wszystkim duża powierzchnia wchłaniająca, a także właściwości adsorpcyjne. Działa adsorbująco na różne związki chemiczne, między innymi na metale ciężkie, działa osuszająco na bakterie i wydzieliny.

Wspiera oczyszczanie organizmu, pomocny przy leczeniu zatruć pokarmowych. Pomaga też na wzdęcia. Możemy także wykorzystać węgiel do czyszczenia zębów. Świetnie się sprawdzi jako składnik maseczek na cerę trądzikową. Można go podawać doustnie, stosować na skórę w okładach i jako zasypkę. Hipokrates zalecał stosować go na zakażone rany, by szybciej się goiły. W trakcie I wojny światowej węgiel aktywowany był wykorzystywany w maskach gazowych, aby uchronić żołnierzy przed zatruciem spowodowanym czynnikami chemicznymi. Używano go także do uzdatniania wody.