1.Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.taoria.pl, w tym jego podstron – zwanym dalej Serwisem.

2.Administrator

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Akademia WIEM Sp z o.o. 64-720 Lubasz, Szkolna 47, NIP 697-19-76-675

3.1. Dane osobowe pozyskiwane są zgodnie  z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3.2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych. Natomiast korzystanie z niektórych usług elektronicznych serwisu jak: Moje Konto, Formularz zamówienia, Formularz kontaktowy, Lista subskrybcyjna wymaga już podania niezbędnych danych osobowych. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

3.3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

4. Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań Akademia WIEM Sp. z o.o. wobec Użytkownika. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez Akademia WIEM Sp. z o.o. zebrane w ten sposób dane osobowe służą wyłącznie do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych

5.1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Akademia WIEM Sp. z o.o. jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu, np. na formularzu.

5.2. Akademia WIEM Sp. z o.o. nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, ale jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi np. świadczącemu usługi hostingowe, kurierskie, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Możliwymi odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu w zakresie Sklepu Internetowego będą:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Serwis udostępnia tylko niezbędne dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Serwisu w celu zrealizowania zamówienia.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z płatności elektronicznych, Serwis udostępnia niezbędne dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania

Użytkownik Serwisu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Serwisem w sposób wskazany w części zatytułowanej „Kontakt”.

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące tzw. ciasteczek znajdują się w Polityce Coocies.

8. Zasady ochrony prywatności w serwisach podmiotów trzecich.

Akademia WIEM Sp. z o.o. umieszcza na stronach swojego Serwisu tzw. przyciski „Udostępnij” powiązane z serwisami Facebook , Instagram, Twitter, Google+. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczane są ikony odwołujące się do tychże serwisów.  Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcję strony, Użytkownik loguje się w serwisie Facebook , Instagram, Twitter lub Google+, w których obowiązuje odrębna polityka prywatności tych firmy.

9. Zabezpieczenie danych osobowych.

Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Akademia WIEM Sp. z o.o. przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

10. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych.

Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis www.taoria.pl, Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej „Polityki prywatności i plików cookies” prosimy kierować na adres: Akademia WIEM Sp. z o.o. ul. Szkolna 47, 64-720 Lubasz, taoria@akademiawiem.pl