Rak prostaty to poważny problem klasy światowej, najczęściej występujący rak wśród mężczyzn i druga przyczyna śmierci wskutek raka.

Rak prostaty to poważny problem klasy światowej, najczęściej występujący rak wśród mężczyzn i druga przyczyna śmierci wskutek raka. Dowody wskazują, że tkanka gruczołu krokowego posiada receptory kannabinoidowe, a ich stymulacja skutkuje działaniami antyandrogenicznymi. Wskazuje na to Przegląd aktualnych istotnych wyników związanych z wpływem receptorów kannabinoidowych na raka gruczołu krokowego. Po wyszukaniu w PubMed terminów „konopie” „kannabinoidy” „rak prostaty” i „leczenie bólu nowotworowego” zidentyfikowano konkretne artykuły. Zostały one przebadane pod względem ich znaczenia w dziedzinie raka gruczołu krokowego i były interesujące zarówno dla urologów, jak i specjalistów ds. bólu. Doświadczalne dowody wskazują, że tkanka gruczołu krokowego posiada receptory kannabinoidowe, a ich stymulacja skutkuje działaniami antyandrogenicznymi. Przegląd aktualnych istotnych wyników związanych z wpływem receptorów kannabinoidowych na raka gruczołu krokowego. Wyszukiwarka PubMed z użyciem terminów “marihuana”, “kannabinoidy”, “rak gruczołu krokowego” i “leczenie bólu nowotworowego”, nadające się do nowszych publikacji. Zidentyfikowane artykuły zostały przebadane pod względem ich znaczenia w dziedzinie raka gruczołu krokowego i były interesujące zarówno urologów, jak i specjalistów ds. Bólu. Komórki raka gruczołu krokowego mają zwiększoną ekspresję zarówno receptorów kanabinoidowych 1 i 2, jak i stymulowanie tych wyników w zmniejszaniu żywotności komórek, zwiększonej apoptozie oraz zmniejszonej ekspresji receptora androgenów i specyficznych dla gruczołu krokowego wydalania antygenu. Interesujące byłoby przeprowadzenie badań klinicznych z wykorzystaniem kannabinoidów u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego, nie tylko przez korzystne efekty w leczeniu, ale także ze względu na ich właściwości przeciwbólowe w przypadku raka przerzutowego.
Cannabis sativa i jej główny składnik czynny delta-9-THC od dawna są wykorzystywane do wielu celów w całej historii, w tym medycznych, tekstylnych i rekreacyjnych. Od czasu prawnego zakazu w Stanach Zjednoczonych w 1937 roku, stała się kwestią tabu i kontrowersji. Niemniej jednak, od końca lat 80., kiedy to Howlett i wspólnicy zidentyfikowali i scharakteryzowali wyraźny receptor kannabinoidowy w mózgu szczurów, system sygnałowy endokannabinoidów stał się przedmiotem badań medycznych i uznawał potencjalny cel terapeutyczny. Antagonistyczny efekt kannabinoidów w męskim układzie rozrodczym i fizjologii może być datowany na rok 1974, gdzie modele eksperymentalne u samców szczurów wykazały depresję spermatogenezy i obniżenie poziomu krążącego testosteronu. W 2005 Sarfaraz i współpracownicy wykazali, zwiększoną ekspresję obu receptorów CB1 i CB2 w hodowanych komórkach raka gruczołu krokowego w porównaniu z normalnymi komórkami prostaty, leczenia raka prostaty, komórek z kannabinoidowy CB1 / CB2, agonisty-WIN 55,212-2 dochodzi do zmniejszenia dawki i czasu życia komórki oraz zwiększenie apoptozy wraz ze zmniejszeniem ekspresji białka receptora androgenowego, ekspresja PSA i wydzielanego PSA, co sugeruje, że kanabinoidy powinny być traktowane jako środki do leczenia raka prostaty. Naszym zdaniem interesujące byłyby badania kliniczne dotyczące marihuany leczniczej lub innych agonistów kanabinoidów, porównując markery kliniczne, takie jak PSA, zwłaszcza u mężczyzn z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego, którzy nie tylko skorzystaliby na możliwych skutkach kanabinoidów, ale również ze znieczulenia bólu kości, poprawy jakości życia, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia i zapobiegania narkotycznego uzależnienie od opioidu.

(Wg Hepmik CBD na fb, wg https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3339795/?tool=pubmed&fbclid=IwAR3_-7eO0tbknfgqFpgQ92BYbiv_zSmgpFCryiS9YS-mIyk70cSlC_uTaMk)