Dwutlenek węgla to prawdziwe zagrożenie. Jego stężenie w atmosferze szybko rośnie, co wpływa na ocieplenie klimatu. Trzeba szybko znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu – jedna z możliwości to konopie siewne.

Globalne ocieplenie jest prawdziwym zagrożeniem dla naszych rolników, dzikiej przyrody i całego świata. Nawet małe wahania temperatury mają ogromny wpływ na klimat i ekosystem. Gazem odpowiedzialnym za większość globalnego ocieplenia jest dwutlenek węgla, czyli CO2. Dwutlenek węgla pochodzi głównie ze spalania paliw kopalnych przez samochody i fabryki. Przypomnijmy, że z konopi można produkować paliwo będące alternatywą dla kopalin. W tym artykule zajmiemy się jednak tylko zdolnością konopi do pochłaniania CO2 z atmosfery.

Biosekwestracja

Podczas fotosyntezy konopie usuwają dwutlenek węgla z atmosfery, tworząc węglowodany wykorzystywane do budowy struktury rośliny. Wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla, przy udziale procesów biologicznych, to tzw. biosekwestracja. Oczywiście drzewa robią dokładnie to samo, ale rosną o wiele wolniej i potrzebują więcej miejsca. Szybki wzrost konopi (rośnie do 4 metrów w ciągu 100 dni) sprawia, że jest to jedno z najszybszych dostępnych narzędzi do pochłaniania CO2. Konopie można sadzić 2 razy w ciągu roku, więc absorpcja jest podwojona. Wchłanianie dwutlenku węgla przez konopie może być dokładnie określone na podstawie zawartości węgla w suchej masie.

Węgiel w konopiach

Poniższe szacunki pochłaniania dwutlenku węgla są obliczane poprzez badanie zawartości węgla w cząsteczkach tworzących włókna łodygi konopi. Łodyga konopi przemysłowych składa się głównie z celulozy, hemicelulozy i ligniny, które w swojej strukturze chemicznej zawierają węgiel (a zatem i pochłonięty CO2).

  •  Celuloza stanowi 70% suchej masy łodygi. Celuloza jest jednorodnym polimerem zbudowanym z glukozy. Zawartość węgla w celulozie stanowi 45% jej masy cząsteczkowej.
  •  Hemiceluloza stanowi 22% suchej masy łodygi. Hemiceluloza zapewnia połączenie pomiędzy celulozą i ligniną. Ma rozgałęzioną strukturę składającą się z różnych cukrów pentozowych.
  •  Lignina stanowi 6% suchej masy łodygi. Lignina jest materiałem wzmacniającym.

Podsumowując powyższe, jedna tona zebranej łodygi zawiera:

  • 0,7 tony celulozy (45% węgla)
  • 0,22 tony hemicelulozy (48% węgla)
  • 0,06 ton ligniny (40% węgla)

Wynika z tego, że każda tona konopi przemysłowych zawiera 0,445 ton węgla wchłoniętego z atmosfery (44,46% suchej masy łodygi). Według IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) każde 12 ton węgla w biomasie to 44 tony pochłoniętego CO2. Wynika stąd, że tona zebranego pnia konopi odpowiada 1,63 tony absorpcji dwutlenku węgla. Przy średnich plonach 5,5 do 8 t/ha, to 8,9 do 13,4 ton absorpcji CO2. Dla celów szacunkowych, używa się średniej wartości 10 ton pochłoniętego CO2 na hektar konopi, którą to wartość uważamy za dość konserwatywną.

Budownictwo

Nie powinno dziwić, że budownictwo ekologiczne ciągle się rozwija. Wytworzenie jednej tony stali emituje ok. 1,5 tony CO2 do atmosfery, a wytworzenie jednej tony żelbetonu ok. 200 kg. Jeden metr kwadratowy ściany wykonanej z betonu konopnego na szkielecie drewnianym (o wadze 120 kg), po uwzględnieniu kosztów energii związanych z transportem i montażem materiałów, przechowuje 35 kg CO2. Gdy stosowana jest ta metoda, zużywa się mniej cementu (jeśli w ogóle), którego produkcja również wiąże się z emisją dwutlenku węgla. Według Limetechnology Ltd., beton konopny blokuje około 110 kg CO2 na m3 ściany, w porównaniu z 200 kg CO2 emitowanego przez standardowy beton. Ponadto beton konopny ma tę niezwykłą właściwość, że przez wiele lat pochłania CO2 z otoczenia, przekształcając się z czasem w skałę wapienną.

Źródło: aph.gov.au  / konopie.info.pl